Werkwijze

Start

Na het inplannen van uw 1e Intake Consult, ontvangt u een intake-formulier. Dit formulier mailt u, volledig en naar waarheid ingevuld, uiterlijk 2 weken voor uw afspraak naar het emailadres vermeld op het formulier. Dit vormt de leidraad voor de anamnese en geeft snel inzicht in welk orgaan of orgaansysteem zich een probleem/disbalans voordoet. 

U kunt hierbij denken aan verteringsproblemen, lever/galblaasaandoeningen, darmproblemen, overgevoeligheid voor voedsel of omgeving, bloedsuikerstoornissen, vitaminetekorten, hypofyse, schildklier en bijnieren, hyper- of hypoactiviteit, tekorten aan mineralen en sporenelementen, hart- en vaataandoeningen en hormonale storingen. 

Verder dient u naar uw afspraak het volgende mee te nemen: 

∗ Medicijnen en supplementen die u gebruikt of hebt gebruikt
∗ Eventuele recente laboratoriumuitslagen via huisarts of specialist
Overzicht van uw voedings-/waterinname van 1 dag 

Een intake-consult (dit is de informatie-fase) duurt 1 á 2 uur. Tijdens het consult wordt er een Frequentiemeting gedaan en aan de hand van alle beschikbare informatie kan de therapeute een beeld vormen en op basis hiervan u een gedegen advies geven. 

Als uit de anamnese blijkt dat er extra informatie nodig is, kan deze worden achterhaald door middel van een Bloed- of Fecesonderzoek wat wordt opgestuurd naar een extern lab. 

Bloedafname voor aanvullend onderzoek kan in de praktijk d.m.v. vingerprik plaatsvinden, maar ook via doorverwijzing naar een veneus priklocatie. 
De monsters voor feces-/urineonderzoek, neemt u zelf thuis af en stuurt u op. Het testmateriaal en een verzendenvelop wat hiervoor nodig is, krijgt u mee naar huis. 

Kosten voor aanvullende onderzoeken, binnen of buiten de praktijk, zijn niet bij de consult-prijs inbegrepen en worden ter plekke met u besproken.

 

Bloed prikken

Naast de mogelijkheid van een bloedonderzoek bij een extern Lab, beschikt de praktijk ook over POC-apparatuur (de zogenaamde Point of Care Systeem), waarmee een aantal veel gehanteerde bloedwaarden direct kunnen onderzocht worden. Afname hiervan gebeurt d.m.v. een vingerprik en de uitslag ervan is binnen 10 minuten bekend. 

U kunt bijv. denken aan de volgende testen: 
Glucose, Lever waarden, Creatinine, Cholesterol, LDL, HDL en Triglyceriden
Hb en CRP (ontstekingswaarden, combi-test)
HbA1C (bij verdenking diabetes)
Vitamine D3 

Behandelplan

De basis werkwijze van Praktijk Shanusz is Orthomoleculaire Geneeskunde. 

Dit houdt in dat door het toedienen van de specifieke en op elkaar afgestemde vitaminen, mineralen en andere micronutriënten het zelf-genezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd om de gezondheid te verbeteren. 

Bij het afronden van het 1e consult wordt u geadviseerd welke behandelingen voor u geschikt zijn. Gaat u daarmee akkoord en worden onderzoeken aangevraagd, dan wordt een 2e consult ingepland. Pas in deze vervolgfase ontvangt u de adviezen, zoals voedings- en/of suppletieadviezen.  

 

Vervolgconsulten

In de meeste situaties wordt zo’n 5 á 6 weken na de intake een vervolgconsult ingepland om de geadviseerde behandeling(en) te evalueren. 

Vervolgconsulten duren minimaal 45 minuten, afhankelijk van de aard van de klachten. Het consult tarief geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd. Afhankelijk van het effect van de behandeling vinden er 1 of meerdere vervolgconsulten plaats. 

Alleen bij een aanvullende verzekering worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Sinds 2010 worden de voedingssupplementen door diverse verzekeringsmaatschappijen niet vergoed. 

Raadpleeg daarom uw zorgverzekering. 

Holistische benadering 

Houd de balans! 

Bij Praktijk Shanusz wordt tijdens de behandeling naast de Orthomoleculaire Geneeswijze tevens gekozen voor een Holistische benadering.  

Zoals men weet heeft niet alleen voeding invloed op het lichamelijk functioneren, gezond worden en blijven, maar ook onze mentaal/emotionele gezondheid heeft invloed. Hoeveel mensen krijgen geen buikklachten op spannende momenten? 

Zodra de balans tussen lichaam en geest wordt verstoord kan dat gevolgen hebben voor onze gezondheid. 

De Integraal Therapeute kijkt naar de jouw levensstijl, de impact die jouw verleden op je heeft gehad en alles wat daarmee samenhangt voor het geven van het advies. 

Nieuwsgierig geworden en heb je vragen? Schroom niet en stel ze gerust. 

Of maak een afspraak voor een korte vrijblijvende kennismaking.