Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Praktijk Shanusz u ten aanzien van deze website praktijkshanusz.com op het volgende:                                                                                                                                                                      

Door de op of via praktijkshanusz.com en Praktijk Shanusz aangeboden informatie te gebruiken, stem je als gebruiker in met deze disclaimer. 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van praktijkshanusz.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van praktijkshanusz.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik. 

Praktijk Shanusz besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op praktijkshanusz.com en Praktijk Shanusz. De inhoud is gebaseerd op de bevindingen, mening en ervaringen van Praktijk Shanusz, tenzij anders aangegeven. Ondanks de constante zorg en aandacht die Praktijk Shanusz aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. De informatie aangeboden op praktijkshanusz.com is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Praktijk Shanusz wil jou aanmoedigen om zelf jouw mening te vormen en jouw eigen beslissingen te nemen gebaseerd op de onafhankelijk verstrekte  informatie.                                                              

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Praktijk Shanusz behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanger van een consult door een arts of bevoegd behandelaar. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Praktijk Shanusz raad je bij twijfel aan altijd contact op te nemen met de behandelende arts of huisarts. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem vooraf, indien je adviezen op deze website wilt toepassen, contact op met jouw huisarts en/of specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen en houd rekening met het gegeven dat het gebruik van supplementen, het gebruik van de daarbij innemende medicijnen kan verstoren. Gebruik altijd jouw eigen verstand en eventueel een second opinion voordat je wijzigingen gaat toepassen in jouw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig en geheel voor eigen rekening en risico. Zainab Shouli, praktijkshanusz.com en Praktijk Shanusz kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en met name voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze websites. Claims hieromtrent worden hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Praktijk Shanusz behoudt zich het recht voor om informatie op deze websites te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf aan bestaande klanten. 

Zainab Shouli, praktijkshanusz.com en Praktijk Shanusz zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks. 

Praktijk Shanusz en praktijkshanusz.com sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. 

Contact 
Als je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebt over het beleid, neem dan contact op via e-mailadres: info@praktijkshanusz.com