Annuleringsregeling

Annuleringsregeling 

1. De annuleringsregeling: 

Deze annuleringsregeling is in werking getreden en vormt een aanvulling op de bestaande algemene voorwaarden dienstverlening, zoals gedeponeerd bij Kamer van Koophandel, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr.: 67672000. 

2. Voorbehoud: 

Praktijk Shanusz heeft het recht zonder opgave van redenen het traject te annuleren of deelname van een deelnemer/opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de deelnemer/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Praktijk Shanusz betaalde bedrag, tenzij er al kosten voor de deelnemer/opdrachtgever zijn gemaakt.  

3. Wijze van annuleren: 

Annuleren kan alleen per Whatsapp bericht naar nummer 0685570534, aangetekende post naar adres Marshallweg 7, 3068 JN Rotterdam of per e-mail naar support@praktijkshanusz.com geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst op werkdagen tussen 09:30-16:30 uur. 

4. Annulering door de opdrachtgever: 

Bij het annuleren van een gemaakte consult afspraak, dient dit minstens 48 uur van tevoren, rekening houdend met 2 werkdagen, te geschieden. 

Voor overige annulering/-en door de opdrachtgever geschiedt dit kosteloos tot vier weken voor aanvang van de opdracht. 

Bij annulering of wijziging binnen vier weken tot één week voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht om 50% van het overeengekomen totaalbedrag te voldoen. 

Bij annulering of wijziging tot één week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen totaalbedrag te voldoen. 

5. Wijziging van datum: 

Wijziging van een afspraak/traject datum is mogelijk in overleg na een e-mail of schriftelijk verzoek onder gelijktijdige opgave van één of meer alternatieve data. 

Praktijk Shanusz zal zich inspannen om aan de verzochte wijzigingen zo mogelijk medewerking te geven en verbindt zich om op een wijzigingsverzoek zo snel mogelijk te reageren, maar uiterlijk binnen één week na ontvangst van dit verzoek. 

De wijzigingen geschieden conform Artikel 14 van de algemene voorwaarden van Praktijk Shanusz.